Marmurowa rzeźba Marii Skłodowskiej-Curie

Popiersie Marii Skłodowskiej-Curie 2016
 Polichromowany marmur kararyjski


Projekt współfinansuje m.st.Warszawa


Komentarze